Quản Trị Web Hà Nội

Quản Trị Web Hà Nội là đơn vị thực hiện các nghiệp vụ về công nghệ thông tin. Chúng tôi hoạt động chủ yếu ở 4 lĩnh vực:
- Thiết kế phần mềm
- Thiết kế website
- Thiết kế đồ họa
- Tư vấn chiến lược marketing.
admin@quantriwebhanoi.com
098 234 8330
 

Khách Hàng

Khách hàng của Pmeeting

Cảm ơn khách hàng đã tin dùng Pmeeting !

[ultimate_modal modal_on=”image” btn_img=”id^5736|url^http://pmeeting.net/demo/wp-content/uploads/2015/10/thanh-do2.png|caption^null|alt^null|title^thanh-do2|description^null” overlay_bg_opacity=”80″]thanh-do-300x182

ket-qua-thanh-do-300x182[/ultimate_modal]

[ultimate_modal modal_on=”image” btn_img=”id^5792|url^http://pmeeting.net/demo/wp-content/uploads/2015/10/131.png|caption^null|alt^null|title^131|description^null” overlay_bg_opacity=”80″]

131a

131b[/ultimate_modal]

[ultimate_modal modal_on=”image” btn_img=”id^5795|url^http://pmeeting.net/demo/wp-content/uploads/2015/10/12484NamDinh.jpg|caption^null|alt^null|title^12484namdinh|description^null” overlay_bg_opacity=”100″]nam-dinh1

namdinh2

[/ultimate_modal]

[ultimate_modal modal_on=”image” btn_img=”id^5736|url^http://pmeeting.net/demo/wp-content/uploads/2015/10/thanh-do2.png|caption^null|alt^null|title^thanh-do2|description^null” overlay_bg_opacity=”80″]thanh-do-300x182

ket-qua-thanh-do-300x182[/ultimate_modal]

[ult_ihover][/ult_ihover]